Stortorgnes fritidsboliger
Startside
Finn din tomt
Beliggenhet
Adkomst
Utsikter
Infrastruktur
Aktiviteter
Kontakt oss
Linker

Infrastruktur

Området er godt utbygd med vann, kloakk og veier som er godt tilrettelagt i terrenget  - dog ikke brede, dette for ikke å innby til trafikk. Det er lagt tilrette for bredbåndsløsninger, for god moderne kommunikasjon.
Det totalt regulerte området er på 220 daa, av dette er det 158 daa friluftsområde, godt tilrettelagt med turstier, to felles parkeringsplasser og to felles småbåtmarinaer. 
Hovedvei i området er belyst med park-belysning slik at det er mulig å spasere en tur på mørke vinterkvelder.
Det er også satt ut benker og bord langs turstier, utkikksposter, strender og parkeringsplasser.

Himmelblå-landet