Stortorgnes fritidsboliger
Startside
Finn din tomt
Beliggenhet
Adkomst
Utsikter
Infrastruktur
Aktiviteter
Kontakt oss
Linker
Solgt

Sjøhus 18 - Bygg i 2 plan – blir satt opp av utbygger

Boareal: 2x100 m² T-BRA (bruksareal) i vertikaldelt bygg, samlet inklusive anneks og/eller uthus. Hovedbygningen skal utgjøre minst 80% av utbygd bruksareal. Bygninger og kaidekke tillates plassert innenfor byggegrenser vist på plankartet. Hovedbygningen skal plasseres 2 m. fra nordgrense. Takvinkel skal være mellom 35 og 40 grader.
Maks. mønehøyde: 7,3m
Maks. gesimshøyde: 3,7m
Muligheter for egen båtplass.

Tilbake til oversiktskartet
Tilbake til oversiktskart

Himmelblå-landet