Stortorgnes fritidsboliger
Startside
Finn din tomt
Beliggenhet
Adkomst
Utsikter
Infrastruktur
Aktiviteter
Kontakt oss
Linker

Tomt 08

Størrelse på tomt:400m²
Boareal: Inntil 160m² T-BRA (tillatt bruksareal) samlet inklusive anneks og/eller uthus. Hovedbygningen skal utgjøre minst 2/3 av utbygd bruksareal. Bygningen tillates plassert inntil 2m fra tomtegrense. Hovedbygningens tak skal ha møneretning som vist på plankartet. Takvinkel skal være mellom 15 og 40 grader.
Maks. mønehøyde: 6,6m
Maks. gesimshøyde: 5,4m

Tilbake til oversiktskartet
Tilbake til oversiktskart

Himmelblå-landet